eBook pdf download

Мазмұны - Электронная ...

Бала күтуші құлдар 4-5 жасқа дейінгі балаларды тәрбиеледі, оқуға, ..... Қазақстан Республикасы бойынша 2005-2006 жылғы жеке сыныптар мен .... 6 Қарастырылып жатқан тақырып бойынша тест тапсырма (12-15 сұрақ) құрастырыңдар. ...... Дәулеттің жауабы үстемдiк, авторитарлы қарым- қатынастың ...

http://library.psu.kz/fulltext/transactions/685_kertaeva_g._m._pedagogikalikh_deontologiya_negizderi_okhu_khurali.doc - to download, right-click.