eBook pdf download

5651 sayılı Kanun çerçevesinde internet aktörlerinin hakları ve

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu ... 4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu”; 6100 sayılıHukuk Muhakemeleri Kanunu” ...

https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/tib.ppt - to download, right-click.