eBook pdf download

Gözlem Tekniği

Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin AKSOY. ANKARA. MAYIS, 2006. İ Ç İ N D E K İ L E R ... ve dezavantajları 6-7; Örnek gözlem formu 7-8; Yararlanılan kaynaklar 9 ... Sorunlar ile olası çözüm yolları, dikkatli bir gözlem sonucu algılanabilir. ... Veri toplama tekniği olarak, gözlemden, çoğu kez, karmaşık davranışların ..... Soru sorma.

http://80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eay/b0506/yulusoy.doc - to download, right-click.