eBook pdf download

Dikte Ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi - Turkish Studies

geliştirmek amacıyla hem ders ve yöntem kitapları hem de yapılan ..... A2 seviyesi için yapılan önerilerde Lale Türkçe Ders Kitabı 2 (Akçay vd, 2011) temel ...

http://www.turkcede.org/images/makaleler_pdf/YTO/dikte-ve-yabanci-dil-olarak-turkce-ogretimi.pdf - to download, right-click.