eBook pdf download

ambulanslar ve acil sağlık araçları ile - Ankara 112 Acil Servisi

h) Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır. ı) Egzoz çıkışı; egzoz ... 2, Kombinasyon sedye, 1, 1, 1. 3, Vakum ... 17, Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu), 1, 1, 1.

http://ankara112.gov.tr/userfiles/Dosyalar/Yonetmelik/yeni/2_AMBULANSLAR%20VE%20AC%C4%B0L%20SA%C4%9ELIK%20ARA%C3%87LARI%20%20%C4%B0LE%20AMBULANS%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20EKLER%C4%B0.rtf - to download, right-click.