eBook pdf download

www.bingol.edu.tr

Dersin İçeriği: Arap dilinin grameri; metin çözümlemesi ve irabı; Arapça dinleme ..... İstanbul 2007, M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2004, Kemal Gözler, Hukuka ..... Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ank. 2000.

http://www.bingol.edu.tr/media/150120/ders-icerikli-transkript.docx - to download, right-click.