eBook pdf download

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI

matematika o`qitish metodikasi fanining boshqa fanlar bilan bog`liqligi; boshlang`ich matematika fanining tuzilish xususiyatlari; boshlang`ich sinf matematika ...

http://www.tusspo.uz/sites/default/files/kcfinder/files/1.doc - to download, right-click.