eBook pdf download

KDE сөздігі (#2012061801) Subject: Қазақшасы қалай? Бұл KDE ...

... тәртібі bell=қоңырау benchmark=(өнімділігін) бағалау bin=[принтердің] .... әдісі) OCR=танып-талдау Office=Офис offline=желіден тыс offset=шегініс, ...

ftp://sci.kz/pub/kazwin/kk_kde_gloss.txt - to download, right-click.