eBook pdf download

Plevral Boşluğun Drenaj Yöntemleri, Dren Çeşitleri ve Dren ...

kasyonu yoktur, ancak rölatif kontrendikasyonları vardır [4]. Kanama .... Resim 2. Dren takma seti ve dren çeşitleri. Resim 3. Boru tipi Pvc dren takma işlemi ...

http://www.jcam.com.tr/files/KATD-940.pdf - to download, right-click.