eBook pdf download

ilkyard?m 2014 sunu dosyas?

İşyerlerinde ilkyardım organizasyonu konusunda temel bilgi ve becerileri gözden geçirmek. 7 ... 18 Haziran 2013 RG Sayı : 28681 ... Madde 21 devamı - Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı ... Bunu değerlendirmenin en iyi yolu, sorulan soruya cevap alınıp

http://personeldb.ankara.edu.tr/files/2012/11/%C4%B0LKYARDIM-2014.pptx - to download, right-click.