eBook pdf download

Herkes ELS yayýnlarýný orijinalinden çalýþabilsin diye, Bu ...

2005-2006 öğretim yılının olağan yayın akışını sürdürürken ELS, bir yandan da .... özellikle 10. sınıf dil öğrencilerinin ihtiyaçları göz önüne alınarak revize ... testleri ve 8 paragraf çalışması testi eklenmiştir. ... sayfalarında bulabilirsiniz. ... Page 6 ...

http://www.elsyayin.com.tr/userfiles/file/TanitimSayisi/2006-2007-Mayis.pdf - to download, right-click.