eBook pdf download

Total No. of N-Grams Types: 121455 Total No. of N-Grams Tokens ...

... 231 442 жұрт 232 442 су 233 442 халық 234 441 екінші 235 439 мені 236 438 ... 478 242 Қазақстанның 479 241 бүгінгі 480 241 едің 481 240 айналып 482 ... қыздар 757 163 алдынан 758 163 бұ 759 163 гөрі 760 163 жылғы 761 163 ..... үйі 2007 67 Өзге 2008 67 өзімді 2009 66 Алматыда 2010 66 атанған 2011 ...

http://kaznu-corpora.wikispaces.com/file/view/concordance_1grams.txt - to download, right-click.