eBook pdf download

80-132 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİ - Türük Uluslararası Dil ...

(Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 2, Dilset Yay., Ġstanbul. 2011. AKÇAY Sezgin vd. (Ed.Tuncay Öztürk), Açılım Türkçe Ders Kitabı 3, Dilset Yay., ...

http://turukdergisi.com/Makaleler/157099487_RAMAZAN%2080-132.pdf - to download, right-click.