eBook pdf download

Evrak, Dosya ve Arşiv Genelgesi - Tapu ve Kadastro Genel ...

1-Özellik Taşıyan Evrak: Üzerinde ayrı bir gizlilik ve ivedilik derecesi bulunan çok ..... tarafından belediye ve köy biriminde olmak üzere ada izleme cetveli tutulur.

http://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2010-20_evrakdosya_ve_arv_gen-makamolurudeiikliiyle-20.10.2011.doc - to download, right-click.