eBook pdf download

Metot Etüdü GİRİŞ - Endüstri Mühendisliği Bölümü | Anadolu ...

İş Etüdü Ders Notları, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir. Kobu, B. (1984), Üretim Yönetimi, İstanbul. Kurt, M., Dağdeviren M.( 2005),

http://www.endustri.anadolu.edu.tr/mumtaze/ENM301/icerik/B.3_METODETUDU.docx - to download, right-click.