eBook pdf download

www.vspu.edu.ua

Слід наголосити , що прийоми використання математичної статистики далеко не .... Відповіді : 1) У першому випадку ; 2) У другому випадку ; 3) В обох ...... iнвар iантної складової у д iяльност i фах iвц iв рi зних професi й тощо. ..... на 2006-2010 рр. характеризують інформатизацію навчання як глобальний і ...

http://www.vspu.edu.ua/science/art/a7/files/res/other/search.txt - to download, right-click.