eBook pdf download

Okul Sevis Araçları Hizmet Yönetmeliği - Milli Eğitim Bakanlığı

e) (Değişik: RG 6/8/2013 – 28730) Özel İzin Belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/06/222211/dosyalar/2014_11/11021121_okulservisaralarynetmelii.docx - to download, right-click.