eBook pdf download

Радиациялық және плазмалық технологиялар - Л.Н ...

потенциала ионизации атома . сатылы иондалу / step ionization — электрондық температурасы атомның иондалу потенциалынан кӛп кіші болатын,.

http://www.enu.kz/repository/repository2013/redakcialik-jane-plazmalik-1.pdf - to download, right-click.