eBook pdf download

Жалпы білім беретін мектептіњ оќу баѓда

... хор және хордың құрамы ... Қазақ музыкалық тілінің ... i. Сабақтың тақырыбы:

http://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po586a84.doc - to download, right-click.