eBook pdf download

Proje Hazırlama - Megep

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan. Çerçeve Öğretim .... ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Proje%20Haz%C4%B1rlama.pdf - to download, right-click.