eBook pdf download

3 Дәрістер конспектісі

Пәннің міндеттері компьютерлік технологияларды инженерлік және баскару қызметтерінде қолдану әдістерін ...

http://repo.kstu.kz:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6550/%D0%9F%D0%9A%D0%A2_%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%94%D0%9F_2014%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7.rtf?sequence=1 - to download, right-click.