eBook pdf download

Kitaplar Dostum Projesi - Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ayaşlı ve Kiracıları (Memduh Şevket ESENDAL) (Bilgi Yayınları-254syf); Yaban ( Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU) ... Yarışma sınavı lisede 5 seçenekli toplam 50 soruluk test şeklinde yapılacaktır. ... Cevap anahtarı internet sitesinden yayınlanacaktır. ... İtirazlar okul müdürü tarafından yürütme kuruluna dilekçe ile yapılır.

http://kosk.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_10/22023409_kitaplardostumyarismasartnamesi.doc - to download, right-click.