eBook pdf download

11.Sınıf TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük – Ders Notları

Edirne Antlaşması ile ... Osmanlı sınırları içindeki Türkler arasında birlik ... Yer altı ve yerüstü zenginlik kaynakları İtilaf Devletleri ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/27/964609/dosyalar/2013_03/25124921_03tcnktardersnotdk.doc - to download, right-click.