eBook pdf download

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым

3 Кіріспе Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде оқыту

http://gimnaziya6.kz/images/normativi/nuskaylik.pdf - to download, right-click.