eBook pdf download

FARSÇA Dil BILGISI - Ankara Üniversitesi Kitaplar Veritabanı

kere orta ve batı Asyada oturduğumuz s ıralarda iranlılarla batı kom şu- ... ilgili bir çok eserin yazılmış olduğu bu dilin, iliihiyat, edebiyat ve tarih öğretimi yapan .... Adı geçen harflerin yaz ılışlarını şu şekilde gösterebiliriz: ..... (Meyve-Meyveler).

http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/683.pdf - to download, right-click.