eBook pdf download

2013-görevde-yükselme-alan-bilgisi-el-kitabı - İstanbul Üniversitesi ...

Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, ÖSYM tarafından başarı sırası ve ...... Teknik ve mali puan için belirlenen ağırlık katsayıları dikkate alınarak yapılan ...... aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır. ...... tarihli ve 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yükseltilmiş bulunan taban ve ...

http://personel.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/01/2013-GÖREVDE-YÜKSELME-ALAN-BİLGİSİ-EL-KİTABI5.docx - to download, right-click.