eBook pdf download

AZINLIK KAVRAMI VE OSMANLI DEVLETİ’NDE …

... Eterya, Mavri Mira, Pontus Rum, ... Rum tüccarları ve Rum çeteleri çok aktif rol oynamışlarsa da bu hususta başarılı olamamışlardır. ...

http://www.etarih.net/tr/makaleler/osmanlidevletindeazinliklar.doc - to download, right-click.