eBook pdf download

ÖZGEÇM?? - Anasayfa

34- “Osman Gazi Türbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 33., İstanbul, 2007, s. 467-468. 35 – “İznik Yüzey Aratırması”, 25.

http://sanattarihi.uludag.edu.tr/index_dosyalar/wordpdf/doganyavas.pdf - to download, right-click.