eBook pdf download

9. Sınıf K İ M Y A - Palme Yayınevi

lacak sorularln kapsaml ve aglrlIk düzeyine uygun bir konu ak|§| saglanm|§t|r. ... Bilgi birikiminizi degerlendirebilmek için konu testlerinin tamamlnl çözmelisiniz.

http://palmeyayinevi.com/UserFiles/File/DokuzSinifKimyaKonu/Unite1.pdf - to download, right-click.