eBook pdf download

Amaç ve Hedefler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, ... Türkiye Türkçesini ve Türkçenin tarihsel ve çağdaş şivelerin bir-ikisini Göktürk, Uygur, Arap, ...

http://www.balikesir.edu.tr/~bologna/tr/fef/tde.doc - to download, right-click.