eBook pdf download

att ilaçlara giriş

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve ... 2. İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. 2.1. Vücudun İlaçlara Etkisi ( Farmakokinetik Etkiler). 2.1.1. ... Araştırmanızı sunu haline getirerek sınıf ortamında sununuz. .... Profilaksi: Hastalıkların oluşumunu yada gelişimini önlemek amacıyla ...

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/21/13/962932/dosyalar/2014_03/19123514_att_lalaragiri.ppt - to download, right-click.