eBook pdf download

Тақырыпша бойынша сұрақтар - Вход в систему - Әл-Фараби ...

Рецензенттер: Төлеубекова Б.Х.- заң ғылымдарының докторы, профессор. ...... Сондықтан да «Ұлттық қауіпсіздік туралы» ҚР Заңының 5-бабына сәйкес, ...... С.И.Ожеговтың «Орыс тілі аудармасында» «алдау - бір нәрсе жөнінде ...

http://science.kaznu.kz/Content/Files/SciPublications/Annotations/annotation2813.rtf - to download, right-click.