eBook pdf download

Кіріспе

... туралы факультативтік немесе арнайы курс дәрістерін оқытудың маңызы зор. ..... Ал алғашқы әскери дайындық пәнінің патриоттық сезімді қалыптастыруда .... Бұл психология мен педагогика ғылымдарының тұлға теориясына ...

http://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/03/%D0%94%D0%B8%D0%BF.-%D0%95%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0-%D1%82%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96-%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B-%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3-%D3%99%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96.rtf - to download, right-click.