eBook pdf download

Бастауыш-мектепте-жазба-жұмыстары-арқылы-сауаттылыққа ...

Жазу дағдысының психологиялық негізі мидың үлкен жарты шар қабығындағы ...... Н.А. Морфологияны дамыта оқытуға арналған жаттығулар жинағы.

http://www.diplomkaz.kz/wp-content/uploads/2013/03/%D0%94%D0%B8%D0%BF.-%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%88-%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0-%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B0%D1%80%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0-%D2%AF%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%83.rtf - to download, right-click.