eBook pdf download

#Total No. of N-Gram Types: 755502 #Total No. of N-Gram ...

4496 9 1 көркем аударма 4497 9 4 көрсе де 4498 9 5 көрінді. ...... мәселесі – 8841 6 4 мәтін бойынша 8842 6 2 мәтіннің мазмұнын 8843 6 4 мөлтілдеп жас  ...

http://kaznu-corpora.wikispaces.com/file/view/concordance_2grams_punct.txt/530155028/concordance_2grams_punct.txt - to download, right-click.